تجارت شما
با ما توسعه می یابد

ما تجارت شما را به بهترین حالت ممکن خود می رسانیم.

به روش نوین وضعیت تجارت شما را بهبود بخشید و کیفیت و پویایی آن را افزایش می دهیم.

کمی
بیشتر
بدانید

تحصیلات و دوره های آموزشی
 • کارشناسی ارشد MBA
 • کارشناس برق - قدرت
 • دیپلم ریاضی
 • دوره کاروری PLC
 • دوره زبان انگلیسی 4 سال
 • دوره ICDL
 • دوره Network+
 • دوره VMWare
 • دوره MCSE
 • دوره LPIC 1&2
 • دوره بازاریابی آنلاین
سابقه ی کار